Bodø bystyre vedtar Kommunedelplanen Grønnstrukturplan for Bodø kommune med
planbeskrivelse datert 02.07.2017 og tilhørende bestemmelser og grønn plakat.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11- 15.

Nytt punkt 1.3.7: Handlingsplan for opprettelse av skole- og byhager.

Tillegg til nytt punkt 1.3.7:
Planen skal belyse urbant landbruk i et integreringsperspektiv