En kommunedelplan kan være enten tematisk eller omhandle arealbruk. En kommunedelplan for arealbruk er på samme plannivå som kommuneplanens arealdel. Kommunen kan lage kommunedelplaner for begrensede områder av kommunen. Det kan være ulike grunner for å lage en egen kommunedelplan for et område. I en kommune er det vanlig å ha egne kommunedelplaner for tettstedene i kommunen for å kunne gi bestemmelser og føringer som kun skal gjelde der og ikke for hele kommunen. I Bodø er det blant annet egen kommunedelplan for Tverlandet tettsted, Saltstraumen og interkommunal plan for Skjerstadfjorden sammen med Fauske og Saltdal kommuner.

Les mer om kommunedelplanene i Bodø