Skjema for rekvisisjon av oppmålingssaker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingssaker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Skjema for krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Erklæring om rettigheter i fast eiendom.

Erklæring om arealoverføring.

Skjøte

Forespørsel (PDF, 156KB) om tilbud. Innmåling og plassering av tiltak.

Bodø kommunes kartportal.