Hva får du? 

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Krav for sletting av seksjonering

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Erklæring om gyldig sameie

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Aktuelt regelverk

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

  • Pant er en sikkerhet for et økonomisk krav, som tinglyses i grunnboken. 
  • En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt Kartverket om tinglyste heftelser.

Hva koster det?

Pr i dag er det gebyrfritt.

Slik søker du

  • 1 Fyll ut skjemaet for sletting av seksjonering (DOCX, 22KB)
    • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
    • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
  • 2 Send skjemaet

Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Vi må ha originale signaturer, derfor kan du ikke levere det digitalt.

Postadresse: Bodø kommune, Byggesak, Postboks 319, 8001 Bodø

Besøksadresse: Bodø kommune, Servicetorget, Havnegata 9

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.