1. Last ned rekvisisjonsskjema (PDF, 42KB). Rekvisisjonen må være underskrevet av eier (hjemmelshaver). Vennligst fyll inn epost-adresse og telefonnummer.
  2. Legg ved kartutsnitt over jordsameiet. Eiendomsgrenser finnes i Bodø Kartportal.
  3. Dokumentasjon som viser at enheten er et jordsameie.
  4. Send rekvisisjon med kartutsnitt til postmottak@bodo.kommune.no