Jordsameie er et sameie som på alle kanter er avgrensa av eiendomsgrenser, og der partene er fast knyttet til andre matrikkelenheter, og slik at sameiepartene inngår i andre grunneiendommer. Part i jordsameie vil eventuelt være pantsatt sammen med den grunneiendommen som har parten, og parten kan ikke deles fra grunneiendommen.