Registrering av jordsameie kan kreves av noen som har gjort sannsynlig å ha part i sameiet.