Matrikulering av jordsameie faktureres etter medgått tid, gebyrregulativ punkt 4.7.1, kr 1.277 per time.