• Jordsameie med eget bruksnummer
  • Matrikkelbrev