Vi har et startgebyr på 2700 kr + mva. Videre tar vi timepris på 1350 kr + mva for medgått tid + eventuelle kostnader til reise og materialforbruk.