Tjenesten leveres i konkurranse med privat næringsliv. Oppdragsgiver står fritt til å velge leverandør.

Vi kan hjelpe deg med plassering og innmåling av tiltak hvis tiltakshaver/byggherre er privatperson

Vi kan påta oss:

  • Oppdrag med ansvarsrett (kun utførende) i tiltaksklasse 1.
  • Plassering av tiltak uten ansvarsrett.
  • Innmåling av tiltak uten ansvarsrett.