1. Last ned rekvisisjonsskjema (PDF, 42KB).Rekvisisjonen må være underskrevet av eier (hjemmelshaver). Vennligst fyll inn epost-adresse og telefonnummer.
  2. Legg ved kartutsnitt over eiendommen med markering for hvilke grensepunkter som skal påvises. Eiendomsgrenser finnes i Bodø Kartportal.
  3. Legg gjerne ved dokumenter som dokumenterer grensepåstand som skylddelingsforretning.
  4. Send rekvisisjon med kartutsnitt til postmottak@bodo.kommune.no