Ved ønske om å få klarlagt eiendommens grenser kan du rekvirere oppmålingsforretning. 

Det er to alternativer:

  • Påvisning av grense: Hvis grensen har koordinater som tilsvarer dagens standard, kan kommunen merke grensene.
  • Klarlegging av grense: Hvis grensen er beskrevet med tekst eller ved koordinater etter eldre standard, må naboene bli enige om hvor grensen går, og kommunen merker i samsvar med dette.