Rekvisisjonen må være signert av eier (hjemmelshaver).