Grensepåvisning av grense som er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem, Kr: 5 138,- per rekvisisjon

Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem, Kr: 10 931,- per rekvisisjon. 

I tillegg til satsene over kommer gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka, Kr 2 317 per grensepunkt.

Her finner du lenke til Bodø kommunes gebyrregulativ. (PDF, 368KB)