• Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for oppmøte og oppmåling.
  • Det gjennomføres en oppmålingsforretning.