For mer informasjon om grensejustering, se under Relevante dokumenter. 

Ved større endringer må du søke om tillatelse til arealoverføring.