1. Last ned rekvisisjonsskjema (PDF, 42KB). Rekvisisjonen må være underskrevet av eiere (hjemmelshaver) av begge de involverte eiendommene. Vennligst fyll inn e-post-adresse og telefonnummer.
  2. Det må i tillegg foreligge en avtale som viser at grunneierne er enige om det nye grenseforløpet.
  3. Legg ved kartutsnitt over eiendommen med markering for hvilken grense som skal justeres. Gå til Bodø Kartportal for å finne eiendomsgrensene
  4. Send søknad med kartutsnitt til postmottak@bodo.kommune.no