Rekvisisjonen må være signert av alle eiere av de involverte eiendommene.