Festegrunn er en del av en grunneiendom eller et jordsameie som noen har festerett til. En festekontrakt gir eksklusiv og langvarig bruksrett til festegrunn. Festegrunn omfatter også punktfeste.

Ønsker du å opprette ny festegrunn, splitte en festegrunn i to festegrunner, overføre areal mellom to festegrunner eller mellom grunneiendom og festegrunn, eller omgjøre punktfeste til festegrunn med bestemte grenser, må du søke kommunen om tillatelse. Det samme gjelder hvis du skal innløse eksisterende festegrunn.