Informasjon om adresse, bygning og eiendom finnes på Kartverkets portal; Se eiendom

Tjenesten er et uttrekk fra matrikkelen hvor du får informasjon over din eiendom: 

  • Arealet på eiendommen
  • Adresse med  grunnkrets, valgkrets og kirkesogn
  • Antall registrerte bygninger