Sammenslåing av matrikkelenheter  krever verken tillatelse etter plan- og bygningsloven eller oppmålingsforretning. 

Vilkår for å kunne sammenføye to eiendommer: 

  • Samme hjemmelshavere
  • Eiendommene har samme heftelser
  • Den ene eiendommen er fri for heftelser

Det er eiers ansvar å sjekke dette før sammenslåingen kan skje. Heftelser kan sjekkes hos Statens Kartverk ved Tinglysningen. Sammenføyingen er gratis. 

Skjema for sammenslåing