Offisielle adresser tildeles av kommunen gjennom en todelt prosess:

  • Geodatakontoret tildeler midlertidig adressenavn og nummer
  • Vei og stedsnavnutvalget foreslår endelig navn som sendes til politisk behandling
    • Eksempel: midlertidig Vei 1226 vedtas til Gjerdeveien

Adressen tildeles tidligst ved behov og senest sammen med igangsettingstillatelsen for eventuelle byggetiltak, og tilknyttes den veien eiendommen har godkjent adkomst fra. Offisiell adresse tildeles bygninger som brukes til: 

  • Bolig- eller fritidsformål
  • Næringsvirksomhet
  • Offentlig eller publikumsrettet virksomhet
  • Ved behov kan kommunen tillegge offisiell adresse til andre eiendommer eller lokaler

Å endre en offisiell adresse skjer normalt kun hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen får endret adkomst fra en annen vei enn tidligere. Lov om stedsnavn avklarer skrivemåten. 

Tilbakemelding til adresseansvarlig