Enkelte bygg som garasje, bod eller annen bygning under 50 m2 kan ifølge noen forutsetninger bygges uten å søke, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelse §20-5. Men selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, er du pliktig til å sjekke om byggingen er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningslover og annen offentligrettlig lovgivning som veglov, jernbanelov, osv. Det er ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen. 

Det er ingen krav om å sende formelt nabovarsel for byggearbeider som er unntatt søknadsplikt. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene. 

For mer informasjon, se Direktoratet for byggkvalitet, eller kontakt Byggesakskontoret. 

Når byggesaken/tiltaket er ferdig, må du sende inn skjema "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" sammen med et kartutsnitt over eiendommen til Bodø kommune for matrikkelføring. 

Merk at matrikkelføringen ikke innebærer en saksbehandling av tiltaket/bygningen, og er ikke å regne som godkjenning av tiltaket. Tiltaket målsettes med mål eller med koordinater på innsendte kart slik at tiltaket kan tegnes inn i kartet.