Bolignummer er en del av den offisielle adressen og er nummeret på bruksenheten.

Et bolignummer benyttes der flere boenheter har samme veiadresse og fellesinngang, eksempelvis leiligheter, blokker og bygårder.

Dette er for å vise hvor hver enkelt boenhet ligger i bygningen og bruksenhetsnummeret består av en etasjebetegnelse, samt et nummer innen etasjen. 

Hvorfor bruksenhetsnummer? 

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av tjenester som bredbånd og internett.

NB! Fra og med 11.desember 2018 må beboere i flerbolighus kjøpe adressemerker selv.