Når du skal dele en eiendom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet.

  • Gebyr for delingssøknad
  • Gebyr for oppmålingsforretning