Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Hva skal nabovarselet inneholde?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

  • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
  • snitt- og fasadetegninger
  • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

Skriv ut situasjonskart selv fra kommunens kartportalLes brukermanualen (PDF, 1MB) før du åpner kartportalen.

Slik nabovarsler du

Bestill naboliste fra Servicetorget. Du kan bruke en egen tjeneste for å finne ut hvem du skal varsle, og for å lage de dokumentene du trenger for å sende nabovarsel.


Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

  • en kopi av nabovarselet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet