Bodø kommune har noe tomtearealer til salgs for næringsvirksomhet. Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen.

Dersom du er interessert i å kjøpe tomt til næringsformål, må du sende en skriftlig søknad om kjøp til Bodø kommune, Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Postboks 319, 8001 Bodø eller pr. e-post til postmottak@bodo.kommune.no.

Søknadens innhold

Søknaden må inneholde tilstrekkelige opplysninger om:

 • Fullstendig navn, adresse og organisasjonsnummer på tomtekjøper
 • Telefonnummer på dagtid
 • Hva slags virksomhet du driver og/eller planlegger å drive
 • Dagens omsetning og antall sysselsatte i bedriften, og evt. planer om utvidelse
 • Ditt geografiske markedsområde (kommunen, regionen, fylket, hele landet)
 • Hvilket areal (sted og størrelse) ønsker du å kjøpe? Legg ved et kart
 • Hva skal tomta brukes til? (type virksomhet, byggstørrelse, utelager mv.)
 • Din framdriftsplan (for eksempel planlagt byggestart)

Ved å følge lenken i menyen på høyre side kan du selv ta utskrift av kart over området det gjelder. 

Behandling av søknaden

Etter mottak av søknaden, vil saksgangen i kommunen normalt være slik:

 1. Søknaden blir drøftet internt i kommunens administrasjon.
 2. Utbyggings- og eiendomsavdelingen tar stilling til hvorvidt arealet skal selges og om søkeren skal få tilbud om kjøp.
 3. Dersom arealet skal selges, foretas det vanligvis en taksering for fastsetting av prisen.
 4. Søkeren får tilsendt tilbud om kjøp sammen med forslag til kjøpekontrakt.
 5. Søkeren må innen en viss frist underskrive og returnere kjøpekontrakten.
 6. Tomta fradeles og oppmåles.
 7. Kjøper får tilsendt faktura på kjøpesum/omkostninger.
 8. Kjøpesum betales og skjøte sendes til tinglysing.
 9. Tinglyst skjøte og matrikkelbrev utleveres kjøper.

Håndgivelse av tomten

Det er også mulig å få en håndgivelse på tomta. Håndgivelse betyr at du får en rett til å kjøpe tomta. Vanlig håndgivelsestid er inntil ett år. I løpet av denne tida må du planlegge/vurdere ditt prosjekt og bestemme om du vil kjøpe tomta. For å få en håndgivelse må du betale håndgivelsespenger, ca. 3 % av kjøpesummen. Håndgivelsespengene blir fratrukket i kjøpesummen. Du får ikke håndgivelsespengene tilbake dersom du ikke kjøper tomta.

Pris

For å ivareta EØS-regelverket, selges tomter til næringsdrivende til markedspris basert på takst eller til høystbydende på et åpent marked. I de fleste tilfellene selges slike tomter basert på takst.

Saksbehandlingstid

Fra tomtesøknaden er innkommet og fram til den er avgjort, går det normalt et par måneder. Fra kjøpekontrakt er inngått og til tomta er ferdig oppmålt og klar til overskjøting, tar det ca. 2–6 måneder.

Dersom du trenger mer veiledning eller informasjon, kan det tas kontakt med kontorleder Roar Bratland Erichsen 900 43 837 på kontoret for Grunn og eiendomsutvikling.