Grunn- og utviklingskontoret er organisert under Utbyggings- og eiendomsavdelingen og ivaretar grunneierfunksjonen i Bodø kommune, herunder blant annet:

  • Strategisk eiendomsutvikling
  • Salg av tomt og areal
  • Nabovarsel, nabosamtykke og øvrige henvendelser