Utvikling og overdragelse av kommunal grunn til boligformål, skjer fortrinnsvis til større utbyggere. Kjøp av tomt må dermed skje gjennom den utbygger som forestår utbyggingen i det området du er interessert i.

Dersom kommunen skal selge enkeltstående boligtomter, vil disse bli lyst ut for salg til høystbydende.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med kontorleder Roar Bratland Erichsen (900 43 837) på kontoret for Grunn- og eiendomsutvikling, Utbyggings- og eiendomsavdelingen.