Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til innbyggere i Bodø kommune. Tilbudet er en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse og målgruppen er personer over 18 år med lette til moderate psykiske utfordringer.

- Personer som for eksempel opplever utfordringer knyttet til depresjon, angst, søvn eller stress har muligheten for å kontakte oss, sier Åsmund Ødegård.

Utfordringene kan vises gjennom at man sliter med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller opplever at angst og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse.

Lavterskel
Rask psykisk helsehjelp skal være et lavterskeltilbud.

- Det betyr både at tilbudet er gratis og at man ikke trenger henvisning fra lege for å ta kontakt med oss, sier Stein-Kjetil Moe.

Så langt er det først og fremst gjennom fastlegekontorene at publikum er blitt gjort oppmerksomme på dette tilbudet.

- Vi ønsker at alle skal vite om tilbudet, og ikke bare de som har vært innom hos legen først, sier Moe.

- Det er ikke satt en nedre grense for hvem som kan kontakte oss, sier Marianne Moland.

Tredelt tilbud
Tilbudet er tredelt, og består av enten kurs, assistert selvhjelp, eller individuelle samtaler.

- Det er først og fremst med kursene vi kan nå ut til flest mulig. Dette er mestringskurs der vi gir innføring i kognitiv terapi og råd for å mestre depresjon, angst, stress og søvnproblemer, sier Moland.

- I kognitiv terapi prøver vi å få innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger, kroppslige reaksjoner og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Målet vårt er å gi kunnskap og hjelpe den enkelte til å bli sin egen terapeut, sier Åsmund Ødegård.

- Vårt kurstilbud er ikke det samme som behandling eller gruppeterapi, men det kan ses på som et forebyggende opplysningsarbeid, sier Moe.

Rask psykisk helsehjelp formidler databaserte programmer basert på kognitiv terapi, kalt assistert selvhjelp. Fem forskjellige programmer gjør at innholdet tilpasses ulike utfordringer. Ukentlig oppfølging gis over telefon.

Kun unntaksvis gis det individuelle samtaler.

De tre påpeker viktigheten av motivasjon, egeninnsats og ønske om endring for å få best mulig effekt av tilbudet.

- Teoriene i seg selv er ikke nødvendigvis vanskelige å forstå. Effekten ligger i at man klarer å anvende teorien i forhold til sin egen livssituasjon, sier Stein-Kjetil Moe.

Kurs
Hver 14. dag starter det kurs som gir innføring i kognitiv terapi. Kurset består av fire samlinger som hver er på to og en halv time.

For å melde seg på kursene og ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp viser de til Bodø kommunes hjemmeside:

- Der kan du sende oss en epost, og så vil du som hovedregel få svar førstkommende mandag etter at du har tatt kontakt, sier Moland og forteller at de så langt har fått veldig gode tilbakemeldinger på kursene.

- Mange av tilbakemeldingene vi får er at dette er veldig god og nyttig informasjon. Det er flere som har sagt at det har gått opp et lys for dem, og at de merker at de er blitt mer bevisste på tankestilen sin, sier Marianne Moland.