Etter fem timers mekling på overtid, natt til torsdag, ble det klart at KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren.

Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra i dag torsdag, skriver KS i en pressemelding torsdag.

Konsekvenser
Bodø kommune har tidligere fått varsel om at arbeidstakersammenslutningen UNIO tar ut 197 medlemmer, som er medarbeidere i kommunen.

For Bodø kommune er det størst konsekvenser i Oppvekst- og kulturavdelingen og i Helse- og omsorgsavdelingen. Her er en oversikt:

 • Det blir ingen undervisning på Alstad ungdomsskole, Bankgata skole og Hunstad ungdomsskole. Når det gjelder de berørte skoler og undervisningstilbudet vil foresatte og elever bli orientert gjennom skolenes egne kanaler.
   
 • Ved barne- og familieenheten vil alle timeavtaler om kommunal ergoterapi- og fysioterapitjeneste utgå. Dette gjelder også inngåtte avtaler om veiledning, med mer.
   
 • For Stormen bibliotek vil dette medføre redusert kapasitet og service, samt at barnebibliotekdelen vil bli stengt i perioder. Planlagte aktiviteter vil kunne bli avlyst på kort varsel – for eksempel den musikalske lesestunden «En reise under havet» lørdag førstkommende. (Bodø kommune minner også om at Stormen bibliotek uansett vil holde stengt i perioden 31. mai til 2. juni, men dette er grunnet årlig vedlikehold.)
   
 • For helse- og omsorgsavdelingen er det Rehabiliteringsavdelingen som er mest berørt i den første fasen av en eventuell streik.  Med 47 medarbeidere ute av tjenesten vil en streik kunne få betydelige konsekvenser for brukere og pårørende.
   
 • Alle tjenesteområdene har utfordringer med sykepleierdekningen. En utvidelse av streiken vil medføre store utfordringer for å sikre en forsvarlig drift.
   
 • Personer som jobber med Covid i Bodø kommune – for eksempel vaksinering, smittesporing, testing - er så langt ikke berørt av streiken.

Dispensasjon
HR-sjef Rune Braseth i Bodø kommune opplyste i en pressemelding onsdag at det det vil bli søkt om dispensasjon for å sikre forsvarlig drift for de tjenestene som blir hardest rammet av streiken.

- Vi forholder oss til at streik er et lovlig virkemiddel ved en interessekonflikt. Det er en beredskap for dette i kommunen og vi vil i størst mulig utstrekning forsøke å begrense skadevirkningene for de berørte virksomhetene, sier Rune Braseth.