Bystyret i Bodø vedtok i sitt oktobermøte oppstart av planarbeid og rullering av kommuneplanens arealdel for 2022-2034. Bodø kommune har nå varslet oppstart av planarbeid og har lagt ut et forslag for planprogram til høring: 

For framtida
Utgangspunktet for rullering av kommuneplanens arealdel kan oppsummeres med visjonen «Bodø for framtida».

- Bodø som by er i rivende utvikling med mange spennende prosjekter både i byen og ellers i kommunen. Samtidig er det endringer som skjer i Norge og resten av verden. Tilbakemeldinger og innspill fra befolkningen er en svært viktig ressurs i planleggingen, og kommunen vil gjerne ha innspill på hvordan utviklingen av kommunen skal foregå, sier prosjektleder Mats Marthinussen i Bodø kommune.

Hovedtemaer
Kommuneplanens arealdel for 2022-2034 vil erstatte den gjeldende arealdel som ble vedtatt i 2018.

Kommuneplanens arealdel dekker hele Bodø kommune, både i sjø og på land.

- Siden kommunen er stor og det er mye som skjer, klarer vi ikke å ta alt på en gang ved revisjon av planen. Det betyr at vi har valgt ut noen fokustemaer som det skal jobbes spesielt med i denne rulleringen, sier Marthinussen.

Disse temaene er:

  • FNs bærekraftsmål, forsterkede miljøambisjoner og bærekraftige transportløsninger
  • Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken
  • Kommunedelplanen for Tverlandet

Digitale folkemøter
I forbindelse med oppstarten av planarbeidet vil det arrangeres åpne folkemøter. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 vil folkemøtene avholdes digitalt.

Første digitale folkemøte er allerede i dag, onsdag 11. november, for Tverlandet. Deretter følger det med møte for Kjerringøy/Nordsia på torsdag.

I neste uke er det klart med møter for Skjerstad og Saltstraumen, og uka etter blir det møter for Værran og Sentrum.

Frist for å komme med innspill eller merknader til planprogrammet er 4. januar 2021.

Mer informasjon finner du på denne nettsiden. Her finner du oversikt over alle de digitale folkemøtene og her vil også all relevant informasjon bli lagt ut fortløpende: 

bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/