– Behovet for gode tiltak er stort og Bodø kommune er avhengig av et godt samarbeid med andre aktører, slik at vi sammen kan nå ut til flere som står i en krevende økonomisk situasjon, sier Kathrine Windsrygg, rådgiver psykisk helse og rus, i helse- og omsorgsavdelingen.

– Vi vet at ideelle og frivillige organisasjoner ofte når andre mennesker enn de kommunale tjenestene alene. For eksempel gjennom idrettslag eller lavterskeltilbud, sier hun og fortsetter:

– Vi håper at disse midlene blant annet kan være med på å forhindre at barn og unge står utenfor sosiale aktiviteter på grunn av økonomi.

Det er bystyret som tidligere i år har vedtatt å sette av inntil 750.000 kroner til fattigdomsbekjempende tiltak for barn og familier i kommunen.

– Ideelle og frivillige organisasjoner møter ofte enkeltindividene som faller utenfor en del av de offentlige velferdstilbudene eller som kan supplere dem. Utfordringen er at de ikke alltid har muligheter til å bistå på grunn av mangel på ressurser. Vi ønsker at de ulike organisasjonene, lag- og foreningene nå griper muligheten til å søke disse midlene, sier Kathrine Windsrygg.

Søknadsfristen er 4. juni.

Her er mer informasjon og søknadsskjema.