Bystyret har vedtatt å sette av 750 000,- kroner i 2023 til fattigdomsbekjempende tiltak for barn/unge/familier i Bodø.

Tilskuddet skal fordeles til frivillige/ideelle organisasjoner ettersøknad.

Midlene tildeles organisasjoner som kan presentere tiltak mot fattigdom i Bodø, hvor 100 % av midlene kommer de som trenger det til gode. Målet for tilskuddet er ei midlertidig styrking av tilbud eller mulighet for å skape noe nytt for barn/unge i Bodø som opplever utenforskap på bakgrunn av utfordrende økonomi. Midlene må brukes inneværende år.

Bodø kommune ved Helse- og omsorgsavdelingen vil med dette invitere alle frivillige/ideelle organisasjoner til å søke om midler.

 • Søknadsfrist 4.juni
 • Ferdigbehandling av søknader 22.juni
 • Rapporteringsfrist 31.desember

Dette må være med i søknaden:

 • Beløp det søkes om og enkelt budsjettoppsett
 • Konkret beskrivelse av tiltak(ene) som ønskes gjennomført
 • Søkerens mål med tilskuddet

Søknaden skal gjenspeile ordningens formål og beskrive behovet for tiltaket det søkes tilskudd til.

Det gis ikke støtte til:

 • Tilskudd til ordinær drift
 • Lønnsutgifter
 • Kommunale enheter

Hvem kan søke:

 • Aktører med organisasjonsnummer i Bodø Kommune
 • Tilskuddsordningen er rettet mot frivillige- og ideelle organisasjoner

 Dette må være med i rapporteringen:

 • Sluttrapport med tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og grad av måloppnåelse
 • Regnskapsoversikt over gjennomført prosjekt/tiltak