Seniornettverket Bodø kommune er nå på Bodø kommunes hjemmeside (f.o.m. 28. februar 2024).

Med dette ønsker Seniornettverket Bodø kommune at de kan bli bedre kjent enn det som oppfattes å være i dag.

Sosialt fellesskap

– Kjære pensjonister! Jeg er medlem i Seniornettverket Bodø kommune, og for tiden er jeg styreleder. Jeg har gleden av å være medlem på grunn av det sosiale fellesskapet. Vi møtes blant annet jevnlig hver onsdag på Cafe Gidsken, Bodø flymuseum fra  klokken 1200 til 1300. Her har vi en hyggelig og kollegial prat om «stort og smått» over en kopp kaffe, sier styreleder Leif A. Urgård 

Det arrangeres fire medlemsmøter gjennom året med relevante temaer som ivaretar felles økonomiske, helse- og velferdsmessige interesser.

Det arrangeres også felles turer til mange interessante steder i løpet av året. 

– Å holde pensjonistene i aktivitet er grunnideen for vår virksomhet. Jeg anbefaler derfor  å bli medlem i Seniornettverket Bodø Kommune, sier Leif A. Urgård 

Også for ektefeller/samboere

Medlemmene er i aldersgruppa 60+ og som er ansatt i Bodø kommune eller er pensjonist etter jobbinnsats i Bodø kommune og tidligere Skjerstad kommune.

Seniornettverket Bodø kommune ønsker å framheve at ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer også kan være medlemmer på samme betingelser.

Meningsfylt

– Til tross for at jeg ikke har vært ansatt i Bodø kommune, er jeg glad for å være medlem i Seniornettverket. Det var for meg veldig meningsfylt å delta sammen med min kone som hadde mange års tjeneste i kommunen, sier medlem Harald Lundeker og fortsetter:

– Etter min kones død var det særlig godt å få fortsette medlemskapet, blant annet for å få tilbud om deltakelse på ulike sosiale aktiviteter som arrangeres.

– Jeg anbefaler derfor både nåværende og kommende pensjonister - også med ektefeller/samboere om å bli medlem i Seniornettverket Bodø kommune, sier Harald Lundeker.