Dette er den sjette runden med statlige midler til denne kommunale kompensasjonsordningen. I denne tildelingsrunden vil det legges vekt på næringer som opplever begrensinger etter den siste nedstengningen.

Prioriterte bransjer
Bransjene som prioriteres i denne runden er serveringsbransjen, hotell/overnatting og reisearrangører.

Dette er også en ventilordning, og virksomheter som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen vil også kunne søke.

Seks millioner
I denne sjette tilskuddsrunden har Bodø kommune fått tildelt 6,09 millioner kroner.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 20. januar 2022 og søknaden sendes som tidligere via regionalforvaltning.no.

Bodø kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i Formannskapets møte 10. februar 2022.