Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

- Næringslivet i Bodø er og har vært i en presset situasjon i lang tid, og det siste store smitteutbruddet har vært ekstra belastende, sier ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

 

Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

- De nasjonale kompensasjonsordningene har fungert godt for noen, men det er også bedrifter som har falt mellom flere stoler. Det er derfor bra at vi får en anledning til å tildele midler gjennom kommunen, og jeg håper de bedriftene som ikke har fått støtte gjennom andre ordninger benytter seg av denne ordningen, sier ordføreren videre.

Hun påpeker at alle kommunene i Salten har fått en tilsvarende ordning, og at næringsnettverket har samarbeidet i sakens anledning.

 

- Dersom beløpet skulle vise seg å være for lavt i forhold til behovet for bedriftene, har jeg forventinger til at regjeringen bevilger flere midler til dette formålet, sier Ida Pinnerød.

 

Søknadsfristen er 14. april.