Tidligere har ledsagerbeviset vært manuell ordning med et fysisk kort med bilde og informasjon, men med det nye, digitale ledsagerbeviset er det nå mulig å vise fram ledsagerbeviset direkte på smart-telefonen. Foreldre og verge kan også få tilgang til ledsagerbeviset på sin telefon.

Mer brukervennlig

– Bodø kommune er offensiv i digitaliseringen og tar gjerne i bruk fellesløsningene som KS lanserer. Da vi ble kjent med at KS skulle lansere digitalt ledsagerbevis var vi raskt på, og i tillegg fikk vi en interpellasjon fra folkevalgte om at vi burde ta dette i bruk. Den nye løsningen blir mer brukervennlig og effektiv, både for innbyggeren og de ansatte i kommunen, sier Kjersti Rongved, service- og arkivleder i Bodø kommune.

På Bodø kommunes nettside finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvem som kan søke om ledsagerbevis og hva du trenger for å søke.

Rongved forklarer at de som nylig har søkt om og fått innvilget ledsagerbevis, vil motta vedtaksbrev i posten. Det digitale ledsagerbeviset får du tilgang til ved å laste ned appen “Ledsagerbevis” eller ved å logge inn på ledsagerbevis.no.

Bodø kommune vil fortsette å tilby fysisk ledsagerbevis for dem som ønsker det, altså et kort som du må hente i servicetorget.

– Dersom du har fått innvilget ledsagerbevis før 19. februar 2024 og kun har et fysisk kort, så er det selvsagt mulig å få digitalt bevis i tillegg. Send en henvendelse til servicetorget@bodo.kommune.no og legg ved bilde, slik at vi får lagt inn dette i registeret, sier Rongved.

Om ledsagerbevis

Digitalt ledsagerbevis utvikles av KS digitale fellestjenester på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ledsagerbevis er for deg som har behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer, aktiviteter eller offentlige transportmidler. Ledsager får gratis adgang eller rabatt på en del kultur- og fritidsarrangementer, og enkelte buss, båt eller togreiser.

Det er opp til den med ledsagerbevis å velge hvem som er ledsager. Det kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller en støttekontakt.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, men tilbudet varierer fra kommune til kommune.