«Dagens eldre i Bodø trenger mer og bedre boliger.»

Dette var hovedtemaet for dialogkonferansen som Bodø kommune, KRAFT-senteret, Bodø Næringsforum og Bodø eldreråd inviterte til tirsdag 17. januar. 

Kommunedirektør Kjell Hugvik åpnet konferansen og samlet politikere og representanter fra næringslivet.

Bodø eldreråd har vært en pådriver for konferansen og deltok selv med et innlegg om hvilke boliger dagens eldre savner eller ønsker mer av i Bodø. På programmet videre denne dagen deltok representanter fra Bodø ungdomsråd, administrasjonen i Bodø kommune og Husbanken.

Det var i underkant av 100 personer som deltok på dialogkonferansen.

Trykk på bildet for å laste ned og lese presentasjonene og innspillene

Under er en bildeserie fra arrangementet: