Det er hovedspørsmålet når Bodø kommune, i samarbeid med KRAFT-senteret, Bodø Næringsforum og Bodø eldreråd, inviterer til dialogkonferanse på KRAFT-senteret og Beddingen kulturhus, tirsdag 17. januar.

Kommunedirektør Kjell Hugvik åpner konferansen, som starter klokken 11:30 og som samler politikere og representanter fra næringslivet i Bodø til dialog.

- Viktig sak for eldrerådet
Bodø eldreråd har vært en pådriver for konferansen, og deltar selv med et innlegg om hvilke boliger dagens eldre savner eller ønsker mer av i Bodø.

- Hvordan skape et best mulig botilbud for eldre i Bodø, er en viktig sak for eldrerådet. Vi er glade for å dele våre meninger om temaet, og vi tror på god dialog og samarbeid, sier Anne Gro Abrahamsen, leder i Bodø eldreråd.

På programmet videre denne dagen deltar representanter fra Bodø ungdomsråd, administrasjonen i Bodø kommune og Husbanken.

100 deltakere
Det er i underkant av 100 påmeldte til konferansen.

- Responsen tyder på at boliger for eldre er et tema som opptar mange, sier prosjektleder Lise Henriette Rånes i Bodø kommune.

- Bodø kommune er helt avhengig av et godt samarbeid med næringslivet for å lykkes i denne satsingen. Jeg håper dialogkonferansen kan være med på å styrke det gode samarbeidet mellom kommunen og næringslivet, slik at vi sammen kan skape gode løsninger for innbyggerne våre nå og i tiden framover, sier Rånes.

Dialogkonferansen avsluttes med debatt.