FÅ STØTTE FRAM TIL 31. DESEMBER 2019

I 2019 gir ENOVA økonomisk støtte til dem som bytter ut oljefyren med en væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme. Har du oljekamin, kan du få støtte hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Vær obs! Maksstøtten for varmepumper og biokjel reduseres fra 1. juni, og når forbudet trer i kraft i 2020 avsluttes støtten til oljeutfasing helt.

SØK STØTTE HOS ENOVA.

HVILKE REGLER GJELDER FOR NEDGRAVDE OLJETANKER?

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en av de største forurensningskildene til grunnvann og vassdrag. Miljødirektoratet har vedtatt «forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning». Denne gjelder i Bodø kommune, og for alle oljetanker uansett størrelse. 

Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet.

For å følge opp kommunens forvaltningsplikt er det nødvendig at kommunen til enhver tid har oppdatert register over nedgravde oljetanker.

Meld ifra til Bodø kommune om du har du en nedgravd oljetank i hagen, og husk at alt arbeid vedrørende oljetank er meldepliktig!

Bilde: Enova SF