Har du lyst, har du vurdert eller er nysgjerrig på snus og røykeslutt?

Vi skal ha et introduksjonsmøte på tema snus og røykeslutt onsdag 26. oktober klokken 14.00, møtet blir i Frisklivssentralens lokaler i Speiderveien 4. Ønsker du å delta eller er interessert i mer informasjon ta kontakt på telefon 90939734.

 

Røykeslutt