Arrangementet var en suksess og det var over hundre mennesker som besøkte folkeforumet på rådhuset i løpet av de tre timene.

– Dette var en svært interessant og hyggelig opplevelse. Jeg har møtt mange folk og fått mange nyttige innspill. Noen av innspillene kan det godt hende jeg ellers aldri hadde fått, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Flere uformelle møteplasser

I 2022 sa lokaldemokratiundersøkelsen fra KS at under seks av ti har tillit til politikerne i kommunen. 

Dette ønsker ordføreren, og bystyret å gjøre noe med. 

– Ett arrangement løser ikke alt, men å ha flere uformelle møteplasser der innbyggere blir hørt og sett uten at kreves kunnskap om lange høringsprosesser og sakskart er viktig. Poenget er at hvem som helst skal få gi oss tilbakemelding, sier ordføreren.

– Jeg er glad for at det har vært tverrpolitisk engasjement for dette, og at politikere fra flere partier viser initiativ og stiller opp. Det lover godt for framtiden, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Tar med innspillene

Innspillene som er kommet inn blir nå tatt med i det videre arbeidet til de folkevalgte. 

Nedenfor er en gjengivelse av konkrete innspill og spørsmål folk skrev ned på lapper og hang på veggen under arrangementet. Disse er samlet sammen og kategorisert. Personopplysninger er fjernet. 

I tillegg til disse lappene var det mange muntlige innspill som kom inn gjennom direkte dialog mellom dem som var til stede.

LES OGSÅ: Inviterer til pølser og politikk 

Nedskrevne innspill og spørsmål fra Pølser og politikk (slik de er mottatt skriftlig):

Administrasjon og politikk

 • Hvordan skal det politiske organ sikre at administrasjonen i Bodø kommune følger opp politiske vedtak?
 • Hvordan kan vi få “Bremnessaken” som en politisk sak?
 • Skolelos gjør en viktig jobb for å få unger med skolevegring tilbake til skolen

Frivillighet

 • Åpent rådhus
 • Penger til frivillighet
 • Driftsmidler til Ovenpå en rusfri møteplass. Når prosjektperioden nærmer seg en ende. Vi er viktige og koster lite i forhold til konsekvensene om vi blir borte
 • Hvorfor prioriterer kommunen sine egne prosjekt for frivillige organisasjoner som ikke har lønnsutgifter, der alle pengene går direkte til de som trenger det?

Forebygging/Hybelstua/Villa Vekst/Housing First

 • Ikke Legg ned Villa Vekst. Støtt hybelboere! #welovehybelstua
 • Ikke ta vekk budsjettet fra hybelstua
 • Behold ungdommen med Villa Vekst
 • La Villa Vekst være sånn den er. Vi trenger villaen vår
 • Ikke rør Villa Vekst og Housing First
 • IKKE kutt av budsjett til Villa Vekst
 • Ikke endre Villa Vekst
 • Pengekutt på Villa Vekst hybelstua. Vi vill gjerne at hybelstua skal være som den er.
 • Støtt Villa Vekst. Støtt innbyggertall.
 • Ikke ta hybelstua fra meg. Lærlinga træng også mat og vænna. #welovehybelstua
 • Satsing på unge:
  • Skolemestring
   • Nok lærere
   • Flere skoleloser
   • Mer enn bare fag i skolen
  • Fritidsarenaer
   • Nok haller
   • Styrking av Fellesverket
   • Flere steder “å bare være” med trygge voksne
  • Forebygge utenforskap
  • Styrke ikke-lovpålagte funksjoner som fungerer

Sentrum og vei

 • Trygg skolevei for barn i oksbakkan/oksebakkveien. Bremnes -> Løpsmarka (Reguleringsplan 2009).
 • Hold byen vår ren v/Aspåsen. Søppelbokser henges opp. Bodø fortjener å ha rene/ryddige gater.
 • Bakgårdene i Dronningens gate. Rydde, plante, lage uterom, parkering,
 • Ønsker for vårt fine sentrum:
  1. Gratise kommunale parkeringsplasser flere plasser i sentrum i 2 timer døgnet rundt. Se til sandefjortd
  2. Kvatal 99: Flott sted for barn og unge, men ingen steder å varme seg med utsikt til lekende barn.

Hederskvinnene / Byhistorie

 • Formidling av Bodø bys historie må på dagsorden i 2024. VIKTIG.
 • Hedre de kvinner som har gjort stor innsats for byen. Hedersbenker, skulptur av Anna Benoni i hennes park.
 • Louise Engen, Gunhild Støver, Kristine Oppegård har alle fått møterom oppkalt etter seg. Skriv kort info om disse + for andre navn som er brukt. Respekt!
 • Utfordre ungdom i videregående/yrkesskolen å utforme/designe benker/lage skilt.

Skiskytteranlegg og Fritidsarena

 • Nytt skiskytteranlegg på Bestemorenga 
 • Skiskyting anlegg

Helligvær

 • Bygderuta må videreføres. Neste år er det skoleelev som vil trenge skyss. Kanskje samarbeid mellom kommunen og fylket?
 • Torskeoppdrett inni mellom øyene/i gyteområde for torsk er en dårlig ide. Må ikke få etablere seg.