Her vil ordføreren og flere av bystyrets medlemmer møte innbyggerne i Bodø til en uformell prat om politikk og dagsaktuelle temaer i Bodø kommune.

Det vil også være en enkel servering – som navnet på arrangementet tilsier.  

– Hensikten med dette er å lage en lavterskel møteplass der innbyggere i Bodø inviteres til å komme for å møte og slå av en prat med bystyrets medlemmer, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Ordføreren håper dette arrangementet kan bidra til å få inn innspill, som kanskje ellers ikke når fram til politikerne i bystyret.

– Jeg håper at flest mulig tar seg tid til å komme denne tirsdagen på rådhuset, og vi håper arrangementet blir en suksess som kan videreføres, sier Odd Emil Ingebrigtsen.