FHI har i brev til kommuner, helseforetak og statsforvaltere, datert 16. mars 2023, kommet med anbefaling om ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

En ny dose vil særlig være aktuelt for de som ikke har gjennomgått covid-sykdom og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Det vil komme en ny oppfriskningsdose til høsten, samtidig med influensavaksineringen. Av den grunn ønsker FHI at vaksineringen nå med 5. dose bør gjøres i løpet av april, slik at det går 6 måneder til høstens oppfriskningsdose i oktober.

Minimumsintervallet er 3 måneder mellom 4. og 5. dose. Det gjør det enklere å tilpasse intervallet mot høsten.

Bodø kommune fortsetter med vaksinering, timebestilling og drop-in, hver tirsdag på Helsekontoret. Det er satt opp timer ut mai måned.

I tillegg vaksinerer Vaksineklinikken og Aleris.

Her er mer informasjon om koronavaksinering.