Se livesending her:
 

 

Dersom sendingen skulle bli avbrutt og du ikke får den opp igjen vil denne linken bli aktivert. NB! Den fungerer kun om hoved-linken slutter å fungere.

 

I dialogkonferansen 5.mai vil vi fortelle om våre byggeplaner og klima- og miljøambisjoner, og starte dialogen med markedet for å finne ut hvor mye de kan redusere utslippene med, hvor raskt og hvordan vi skal få til en mest mulig utslippsfri anleggsfase.

Praktisk info:

Onsdag 05. mai 2021

Kl. 08:30 – 11:15

Konferansen vil foregå digitalt

Påmelding her: https://pameldinger.no/e/dlmxiy


Det skal bygges mye i Nordland i tiden som kommer. Samtidig skjerpes kravene til reduksjon i klimagassutslipp og miljøpåvirkning, i tråd med Parisavtalen.

Hvor mye kan vi redusere utslippene med, hvor fort kan vi få det til og hvordan skal vi klare å realisere idealet om null utslipp i anleggsfasen?

Avinor, Statens vegvesen og Bodø Kommune inviterer til en dialogkonferanse som handler om akkurat det. En dialog med markedet for å høre hva vi kan få til med det som allerede er av tilgjengelige metoder og teknologi, dialog om hva som er underveis, og om det er behov for å utvikle noe nytt?

Dersom du synes dette høres interessant ut og har innspill du mener vi bør ta med oss i planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekter, håper vi at du deltar på dialogkonferansen.

 

Program

08:30 Velkommen

08:35 Avinor - Ny lufthavn Bodø: Miljø- og klimamål

08:50 Bodø Kommune - Klimakrav på egen og andres anleggsplass

09:05 Statens Vegvesen - Klimakrav hos Norges største utbygger

09:20 Pause

09:30 Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg: Hvordan realisere

grønne anleggsplasser?

09:45 Veidekke - Muligheter og utfordringer med klima- og miljøkrav

10:00 Arva - Energitilførsel: Har vi nok kapasitet?

10:10 DFØ - Grønne anskaffelser i BA: Hvor går offentlig sektor?

10:20  Skanska - Vår vei mot grønne anleggsplasser - nyttige erfaringen og identifiserte muligheter

10:30 Innspillsrunde

11:15 Avslutning og oppsummering

11:30 Slutt


Les mer og se utlysningen og notat om dialogmøtet her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-388557?fbclid=IwAR2S0A0qws8852HY-Gp-_i88N1pdUcLmVzgc1GF7_emrShucC4YjWGYg6-A