Bodø kommune har denne våren gjenopptatt planarbeidet for Mørkved bydelssenter, og tirsdag 23. mai deltok en gruppe engasjerte studenter på workshop i Gråsona på Nord universitet.

Studentene som bor og studerer på Mørkved er eksperter på området ettersom de bruker hverdagen sin her. De vet hva som fungerer godt og hva som savnes, og har mange tanker og ideer om hvordan ting kan forbedres.

Med bakgrunn fra ulike byer, land og studieretninger har de i tillegg med seg svært ulike perspektiver – og dermed også ulike måter å forholde seg til disse spørsmålene på.

Gjennom workshopen fikk kommunens planleggere mange gode innspill til den fortsatte planleggingen av Mørkved bydelssenter.

Workshop på Nord Universitet

Diskusjon og skissering av mulige grep for Mørkved bydelssenter. Foto: Hanna Landfald Hanssen

Det som hovedsakelig kom opp var at bydelssentret mangler steder og funksjoner som samler innbyggere, studenter og besøkere av idrettssentret. Mange ønsket i tillegg mer grøntarealer og attraktive uteoppholdsarealer. Andre konkrete ønsker var en takkafé med utsikt mot bukta og fjellene i sør, en bar samt billigere og mer attraktiv kollektivtransport mellom Mørkved og Bodø sentrum.

Workshop på Nord Universitet

Diskusjon og skissering av mulige grep for Mørkved bydelssenter. Foto: Hanna Landfald Hanssen

Workshopen ble arrangert av Byutvikling i Bodø kommune, i samarbeid med studentsamskipnaden Studentinord og Studentorganisasjonen i Bodø (SOB).

Workshop på Nord Universitet

Diskusjon og skissering av mulige grep for Mørkved bydelssenter. Foto: Hanna Landfald Hanssen

Hvis du ønsker å svare på samme spørsmålene som studentene, kan du sende inn dine tanker og idéer her.

Her er lenke til selve områdereguleringen.