Strategisk næringsplan viser hvilke satsingsområder Bodø kommune vil prioritere i kommende fireårsperiode når det gjelder næringsutvikling. Nå kan du gi innspill til planen. 

Bodø kommune har som mål å være en næringsvennlig kommune og ønsker å samarbeide tett med eksterne aktører for at kommunens næringsliv skal kunne utvikle seg på en god måte. Bodø kommune skal  legge til rette for utvikling av ny- og eksisterende næringsliv, og bidra til at antall arbeidsplasser øker i planperioden. 

Behandling i bystyret

I bystyrets behandling av høringsutkastet ble det lagt ved følgende oversendelsesforslag:

  • Utvikling av Nordlandsbanen og den betydning for varetransport og reiselivsutvikling utredes i saken.
  • Det søkes samarbeid med nabokommuner om økt lokal matproduksjon i lokale kretsløp for å styrke matsikkerhet i regionen

Du kan også gi innspill til de to oversendelsesforslagene som bystyret har vedtatt.

Har du innspill til strategisk næringsplan?

Send dine innspill til postmottak@bodo.kommune.no innen 15. september. Merk e-posten med "Høring Strategisk næringsplan, saksnummer 2023/3313".