Først er det en konsert på ca. 1 time med en jazzgruppe.

Det er forskjellige grupper som spiller hver gang. Deretter kan de som ønsker det innta scenen og jamme sammen med andre eller synge/spille alene. Her er terskelen lav og hjerterommet stort.

Kulturkafeen tilbyr servering av forskjellige forfriskninger og har alle rettigheter for servering.